Program

Drinska avantura

I ove godine jedan od ciljeva manifestacije ,,Drinska avantura” biće usmjeren na promjenu ekološke svijesti i čišćenje rijeka. Prva aktivnost ovogodišnje ,,Drinske avanture” biće ekološka akcija na Drini, koju ćemo organizovati u saradnji sa rafting kampovima iz Foče, u petak 28. jula.

Cilj akcije je podizanje ekološke svijesti lokalnog stanovništva, uređenje Drine i promocija omladinskog aktivizma.

EKOLOŠKA AKCIJA ODRŽAVA SE 28. JULA 2023. GODINE

Naša priča

Prva Drinska avantura održana je 18. juna 2017. godine. Na prvoj manifestaciji učestvovalo je 17 registrovanih čamaca.
Druga Drinska avantura održana je 29. jula 2018. godine. Učestvovalo je 25 registrovanih čamaca.
Treća Drinska avantura održana je 28. jula 2019. godine. Učestvovalo je 29 registrovanih čamaca.
Četvrta Drinska avantura održana je 26. jula 2020. godine. Zbog epidemije korona virusa, manifestacija nije dobila dozvolu za regatu i na njoj su učestvovala samo 4 čamca.
Peta Drinska avantura održana je 25. jula 2021. godine. Učestvovalo je 40 registrovanih čamaca.
Šesta po redu Drinska avantura održana je 31. jula 2021. godine. Učestvovalo je 35 registrovanih čamaca.

 

2017
2018
2019
2020
2021
2022