Ciljevi manifestacije

Ciljevi manifestacije

Drinska avantura

Ciljevi manifestacije su promocija ekologije, mobilnosti mladih, sporta, raftinga, zabave, kao i predstavljanje turističkih potencijala opštine Foča.


Takođe, jedan od ciljeva je predstavljanje Foče kao idealne destinacije za adrenalinski i omladinski turizam, kao mjesta koje ima sve uslove za aktivni odmor uz mnoge outdoor aktivnosti.

Naša priča

Prva Drinska avantura održana je 18. juna 2017. godine. Na prvoj manifestaciji učestvovalo je 17 registrovanih čamaca.
Druga Drinska avantura održana je 29. jula 2018. godine. Učestvovalo je 25 registrovanih čamaca.
Treća Drinska avantura održana je 28. jula 2019. godine. Učestvovalo je 29 registrovanih čamaca.
Četvrta Drinska avantura održana je 26. jula 2020. godine. Zbog epidemije korona virusa, manifestacija nije dobila dozvolu za regatu i na njoj su učestvovala samo 4 čamca.
Peta Drinska avantura održana je 25. jula 2021. godine. Učestvovalo je 40 registrovanih čamaca.
Šesta po redu Drinska avantura održana je 31. jula 2021. godine. Učestvovalo je 35 registrovanih čamaca.

 

2017
2018
2019
2020
2021
2022